Máte dotaz?
+420 608 225 443
Rychlé spojení
Sledujte nás
Page title icon

Kdo jsme

O Beneš Energo
dodavatelů biomasy z ČR
0
spokojených tepláren
0
kapacita depa (v tunách)
0

Beneš Energo s.r.o. je rodinná společnost, která dává přednost kvalitě, než kvantitě. A právě proto si pečlivě vybíráme dodavatele i klienty. Naším cílem je dlouhodobá spolupráce a kvalitní obchodní vztahy. Klientům chceme zajistit bezpečnost dodávek, dlouhodobé a stabilní ceny, naopak dodavatelům nabízíme stabilitu odběrů a možnost vlastního rozvoje.

Biomasa hraje v dnešní době klíčovou roli v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Je to ekologicky šetrný a udržitelný způsob výroby energie, který přispívá k ochraně životního prostředí. V České republice je jednou z hlavních společností zabývajících se dodávkou biomasy firma Beneš Energo. Tato společnost se etablovala jako největší dodavatel biomasy v zemi a významný hráč na trhu obnovitelných zdrojů energie.

Beneš Energo se specializuje na produkci, zpracování a distribuci biomasy. Jejich cílem je poskytovat vysokou kvalitu biomasy pro energetické účely, přičemž se zároveň zaměřují na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Společnost Beneš Energo má rozsáhlou síť partnerů a dodavatelů, která jim umožňuje získávat biomasu z různých zdrojů v celé České republice.

Jedním z hlavních přínosů společnosti Beneš Energo je podpora lokální ekonomiky. Pro získávání biomasy spolupracují s místními farmáři, lesníky a dalšími zemědělci. Tím se zajišťuje udržení pracovních míst a rozvoj venkovských oblastí. Spolupráce s místními producenty také přispívá ke zlepšování kvality života v regionech, kde působí.

Další důležitým aspektem činnosti společnosti Beneš Energo je inovace. Využívají moderní technologie a postupy pro zpracování biomasy s vysokou účinností a minimalizací negativního dopadu na životní prostředí. Sledují neustále se vyvíjející technologické trendy a investují do výzkumu a vývoje, aby byli schopni efektivněji využívat biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

Společnost Beneš Energo je také aktivní ve společensky odpovědném podnikání. Podporují projekty a iniciativy zaměřené na ochranu přírody, vzdělávání a osvětu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Snaží se zvýšit povědomí o důležitosti udržitelné energetiky a podporují ekologické a energeticky úsporné projekty ve spolupráci s veřejným sektorem i soukromými subjekty.

Díky svému přístupu, kvalitě služeb a profesionálnímu týmu si Beneš Energo vydobyl pozici největšího dodavatele biomasy v České republice. Jejich produkty a služby jsou vyhledávané nejen v energetickém sektoru, ale také ve prospěch životního prostředí a udržitelného rozvoje. Společnost Beneš Energo je příkladem úspěšného podnikání, které kombinuje ekonomický růst s ohledem na životní prostředí.

V budoucnu se očekává, že poptávka po obnovitelných zdrojích energie, včetně biomasy, bude stále růst. Beneš Energo je připraven pokračovat ve své vizi a být klíčovým hráčem na trhu obnovitelných zdrojů energie.

Rosťa působí v obchodu se dřevem již od roku 2008. Provozoval pilu a jelikož jeho přátelský přístup k obchodním partnerům začal brzy přinášet úspěchy, začal rozvíjet dalšé možnosti a logickým vyvrcholením byl proto rok 2016, kdy založil společnost Beneš Energo s.r.o.

Rostislav Beneš, zakladatel a majitel

Video o nás
Play Video